Καρβελιώτης - KARVELIOTIS

[automatic]

Start of operation: 12/16/2011
Last update: 05/17/2014 10:45 a.m.
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

HYDRO-NET station, National Observatory of Athens

Ο σταθμηγράφος έχει τοποθετηθεί κάτω από τη γέφυρα του Καρβελιώτη, μεταξύ των χωριών Καρβέλι και Λαδάς.


Station (Gentity) Files

Station (Gentity) Events

ID Date Type User Report
591 2013/03/04 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] deucalion

The rainfall sensor didn't work from 2013-01-22 08:00 to 2013-03-04 15:00 EET.