Καρβελιώτης - KARVELIOTIS

[automatic]

Start of operation: 12/16/2011
Last update: 12/19/2020 11:40 a.m.
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

HYDRO-NET station, National Observatory of Athens

Ο σταθμηγράφος έχει τοποθετηθεί κάτω από τη γέφυρα του Καρβελιώτη, μεταξύ των χωριών Καρβέλι και Λαδάς.


Station (Gentity) Files

Station (Gentity) Events

ID Date Type User Report
591 2013/03/04 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] deucalion

The rainfall sensor didn't work from 2013-01-22 08:00 to 2013-03-04 15:00 EET.

id=460 Raw distance 03/15/2012 — 05/17/2014 4:45 a.m.
id=498 "15min discharge [15λεπτη παροχή στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]" Discharge 12/16/2011 — 05/16/2014 1 p.m.
id=618 "Air Temperature 10' [Θερμοκρασία αέρα]" Air temperature 07/08/2018 — 12/19/2020 11:40 a.m.
id=464 "Air temperature [Θερμοκρασία αέρα]" Air temperature 03/15/2012 — 05/15/2014 4 a.m.
id=556 "Battery Voltage 10' [Τάση μπαταρίας]" Battery voltage 07/08/2018 — 12/19/2020 11:40 a.m.
id=452 "Battery voltage [Τάση μπαταρίας]" Battery voltage 03/15/2012 — 05/17/2014 10:45 a.m.
id=146 "Communication Index 10'" Signal quality 07/08/2018 — 12/19/2020 11:40 a.m.
id=321 "Discharge 10' [παροχή στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]" Discharge
id=800 "QC-Flags for Water stage" Other 07/08/2018 — 12/19/2020 11:40 a.m.
id=612 "Rainfall 10' [Βροχόπτωση]" Rainfall 07/08/2018 — 12/19/2020 11:40 a.m.
id=442 "Rainfall [Βροχόπτωση]" Rainfall 03/15/2012 — 05/15/2014 6:45 a.m.
id=613 "Raw Distance 10'" Raw distance 07/08/2018 — 12/19/2020 11:40 a.m.
id=255 "Raw stage data 10' [Στάθμη Καρβελιώτη στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]" Stage 07/08/2018 — 12/19/2020 11:40 a.m.
id=448 "Raw stage data [Στάθμη Καρβελιώτη στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]" Stage 12/16/2011 — 05/17/2014 7:15 a.m.
id=553 "Signal Quality 10' [Ποιότητα σήματος]" Signal quality 07/08/2018 — 12/19/2020 11:40 a.m.
id=459 "Signal quality [Ποιότητα σήματος]" Signal quality 03/15/2012 — 05/17/2014 8:15 a.m.