Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - Air temperature [Θερμοκρασία αέρα]

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name Air temperature [Θερμοκρασία αέρα]
Variable Air temperature
Unit Of Measurement °C
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος δίπλα από το σταθμήμετρο εντός του οχετού με απλοποιημένη ασπίδα ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί οτι μετρά αντιπροσωπευτική θερμοκρασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Σκοπός της μέτρησης είναι η διόρθωση της μετρούμενης στάθμης.
Start Date 2012/03/15 10:15
End Date 2014/05/15 04:00