Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - Discharge 10' [παροχή στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name Discharge 10' [παροχή στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]
Variable Discharge
Unit Of Measurement m³/s
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date
End Date