Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - Rainfall [Βροχόπτωση]

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name Rainfall [Βροχόπτωση]
Variable Rainfall
Unit Of Measurement mm
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2012/03/15 10:15
End Date 2014/05/15 06:45