Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - Raw distance

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name Raw distance
Variable Raw distance
Unit Of Measurement m
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Raw distance from sensor to water surface. ---ALT--- Πρωτογενής μέτρηση απόστασης αισθητήρα από την επιφάνεια.
Start Date 2012/03/15 10:15
End Date 2014/05/17 04:45