Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - Air Temperature 10' [Θερμοκρασία αέρα]

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name Air Temperature 10' [Θερμοκρασία αέρα]
Variable Air temperature
Unit Of Measurement °C
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date
End Date