Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - Raw stage data 10' [Στάθμη Καρβελιώτη στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name Raw stage data 10' [Στάθμη Καρβελιώτη στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]
Variable Stage
Unit Of Measurement m
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Code -6999 indicates missing value
Start Date
End Date