Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - Rainfall 10' [Βροχόπτωση]

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name Rainfall 10' [Βροχόπτωση]
Variable Rainfall
Unit Of Measurement mm
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date
End Date