Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - Signal Quality 10' [Ποιότητα σήματος]

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name Signal Quality 10' [Ποιότητα σήματος]
Variable Signal quality
Unit Of Measurement -
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date
End Date