Αντλιοστάσιο Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας)

[automatic]

Last update: 01/18/2021 9:10 a.m.
Owner: University of Ioannina, Department of Agriculture

ADCON S02. Installed in the framework of project IRMA ETCP GR-IT 2007-13.

---ALT---

ADCON S02. Εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος IRMA ETCP GR-IT 2007-13.


Station (Gentity) Files

Station (Gentity) Events

ID Date Type User Report
598 2017/07/05 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] nmalamos

From 5-7-2017 at 8:30 (UTC+2) up to 7-7-2017 at 10:30 (UTC+2) approximately, the station was moved from 39.07898, 20.88533 to 39.078883, 20.885252, due to shading from the west. This about 30-40 m south of the previous location. During this time, the recorded measurements of soil moisture and soil temperature are invalid.