Αντλιοστάσιο Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας) - Wind speed

ID
Related Station Αντλιοστάσιο Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας)
Name Wind speed
Variable Wind speed
Unit Of Measurement m/s
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Sensor installed at 3 m
Start Date 2015/03/03 13:30
End Date 2020/11/24 14:10