Αντλιοστάσιο Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας) - Solar radiation

ID
Related Station Αντλιοστάσιο Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας)
Name Solar radiation
Variable Solar radiation
Unit Of Measurement W/m²
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2015/03/03 13:30
End Date 2020/11/24 13:40