Αντλιοστάσιο Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας) - Soil moisture at 50 cm

ID
Related Station Αντλιοστάσιο Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας)
Name Soil moisture at 50 cm
Variable Soil moisture
Unit Of Measurement mm
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2015/03/03 13:30
End Date 2020/11/24 12:50