Αλαγονία - Νερόμυλος Ρεντίφη

Start of operation: 02/01/2012
Last update: 05/02/2014 6:15 p.m.
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δευκαλίων.

Ο σταθμηγράφος έχει τοποθετηθεί σε αναβαθμό, κοντά στο Νερόμυλο Ρεντίφη.


Station (Gentity) Files

Station (Gentity) Events

ID Date Type User Report
586 2012/04/28 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] gkaravo

Λόγω βλάβης (κάηκε το τροφοδοτικό) ο σταθμημετρικός σταθμός Αλαγονίας (Νερόμυλος Ρεντίφη) παρέμεινε εκτός λειτουργίας και σημειώθηκε απώλεια δεδομένων από 28/4/2012 6:15 έως και 4/5/2012 15:15. Τη βλάβη αποκατέστησε ο Ν. Κάππος