Αλαγονία - Νερόμυλος Ρεντίφη

ϕ, λ = 37.10418, 22.23197

(originally srid=2100, x=342745.44, y=4107603.71)

z = 576.00

Air temperature [Θερμοκρασία αέρα] (°C)

2012/02/01 16:00 — 2013/07/05 15:15 / EET (UTC+0200)

Download data

Select type:
Select format: