Βρυσέλλα (ΤΟΕΒ Παραποτάμου)

ϕ, λ = 39.55099, 20.29739 z = 23.00

Owner: Περιφέρεια Ηπείρου

Last update: 08/01/2021 4:40 a.m.

ID Name Start date End date
ID 743 Name Humidity Start date 2019/10/24 14:00 End date 2021/08/01 04:40
ID 744 Name Rainfall Start date 2019/10/24 14:00 End date 2021/08/01 04:40
ID 740 Name Solar radiation Start date 2019/10/24 14:00 End date 2021/08/01 04:40
ID 745 Name Temperature Start date 2019/10/24 14:00 End date 2021/08/01 04:40
ID 746 Name Wind direction Start date 2019/10/24 14:00 End date 2021/08/01 04:40
ID 741 Name Wind speed Start date 2019/10/24 14:00 End date 2021/08/01 04:40
ID 742 Name Wind speed, adjusted to 2m height Start date 2019/10/24 14:00 End date 2021/08/01 04:40