Βρυσέλλα (ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης) - Wind speed

ID
Related Station Βρυσέλλα (ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης)
Name Wind speed
Variable Wind speed
Unit Of Measurement m/s
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2019/10/24 14:00
End Date 2021/01/25 08:50