Γύρα Στεφάνης

[automatic]

Last update: 05/02/2014 12:30 a.m.
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δευκαλίων.

Φιλοξενία: Βιομηχανία Κ. Παναγόπουλος Α.Β.Β.Ε.Τ.Ε.