Γύρα Στεφάνης - Raw distance

ID
Related Station Γύρα Στεφάνης
Name Raw distance
Variable Raw distance
Unit Of Measurement m
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Raw distance from sensor to water surface. ---ALT--- Πρωτογενής μέτρηση απόστασης αισθητήρα από την επιφάνεια.
Start Date 2011/12/09 13:15
End Date 2014/05/01 17:30