Πηγάδι Τρανό (ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής)

ϕ, λ = 39.25915, 20.78422 z = 48.00

Humidity (%)

2019/11/05 04:10 — 2021/09/22 10:40 / EET (UTC+0200)

Download data

Select type:
Select format: