Πηγάδι Τρανό (ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής)

ϕ, λ = 39.25915, 20.78422 z = 48.00

Owner: Περιφέρεια Ηπείρου

Last update: 08/03/2021 1:50 p.m.

ID Name Start date End date
ID 715 Name Humidity Start date 2019/11/05 04:10 End date 2021/08/03 13:50
ID 716 Name Rainfall Start date 2019/11/05 04:10 End date 2021/08/03 13:50
ID 712 Name Solar radiation Start date 2019/11/05 04:10 End date 2021/08/03 13:50
ID 717 Name Temperature Start date 2019/11/05 04:10 End date 2021/08/03 13:50
ID 718 Name Wind direction Start date 2019/11/05 04:10 End date 2021/08/03 13:50
ID 713 Name Wind speed Start date 2019/11/05 04:10 End date 2021/08/03 13:50
ID 714 Name Wind speed, adjusted to 2m height Start date 2019/11/05 04:10 End date 2021/08/03 13:50