Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA - Signal quality [Ποιότητα σήματος]

ID
Related Station Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA
Name Signal quality [Ποιότητα σήματος]
Variable Signal quality
Unit Of Measurement -
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date
End Date