Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA - Alagonia Stage [Στάθμη σε ΑΛΑΓΟΝΙΑ]

ID
Related Station Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA
Name Alagonia Stage [Στάθμη σε ΑΛΑΓΟΝΙΑ]
Variable Stage
Unit Of Measurement m
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Code -6999 indicates missing values
Start Date
End Date