Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA - Air temperature [Θερμοκρασία αέρα]

ID
Related Station Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA
Name Air temperature [Θερμοκρασία αέρα]
Variable Air temperature
Unit Of Measurement °C
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date
End Date