Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA - Rainfall Alagonia [Βροχόπτωση ΑΛΑΓΟΝΙΑ]

ID
Related Station Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA
Name Rainfall Alagonia [Βροχόπτωση ΑΛΑΓΟΝΙΑ]
Variable Rainfall
Unit Of Measurement mm
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date
End Date