Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA - Raw distance

ID
Related Station Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA
Name Raw distance
Variable Raw distance
Unit Of Measurement m
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date
End Date