Κόνιτσα (ΤΟΕΒ Κόνιτσας) - Wind direction

ID
Related Station Κόνιτσα (ΤΟΕΒ Κόνιτσας)
Name Wind direction
Variable Wind direction
Unit Of Measurement °
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2019/10/15 16:40
End Date 2021/01/24 03:10