Κόνιτσα (ΤΟΕΒ Κόνιτσας) - Wind speed, adjusted to 2m height

ID
Related Station Κόνιτσα (ΤΟΕΒ Κόνιτσας)
Name Wind speed, adjusted to 2m height
Variable Wind speed
Unit Of Measurement m/s
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Wind speed adjusted to 2m
Start Date 2019/10/15 16:40
End Date 2021/01/25 08:00