Κόνιτσα (ΤΟΕΒ Κόνιτσας) - Solar radiation

ID
Related Station Κόνιτσα (ΤΟΕΒ Κόνιτσας)
Name Solar radiation
Variable Solar radiation
Unit Of Measurement W/m²
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2019/10/15 16:40
End Date 2021/01/25 08:00