Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα) - Wind direction

ID
Related Station Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα)
Name Wind direction
Variable Wind direction
Unit Of Measurement °
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2019/11/06 21:10
End Date 2021/01/25 03:40