Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα) - Humidity

ID
Related Station Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα)
Name Humidity
Variable Humidity
Unit Of Measurement %
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2019/11/06 21:10
End Date 2021/01/25 03:40