Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα) - Wind speed, adjusted to 2m height

ID
Related Station Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα)
Name Wind speed, adjusted to 2m height
Variable Wind speed
Unit Of Measurement m/s
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Wind speed adjusted to 2m
Start Date 2019/11/06 21:10
End Date 2021/01/25 03:40