Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα) - Wind speed

ID
Related Station Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα)
Name Wind speed
Variable Wind speed
Unit Of Measurement m/s
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2019/11/06 21:10
End Date 2021/01/24 04:50