Λούσιος - Γέφυρα Ατσίχολου - LOUSIOS

[conventional]

Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

HYDRO-NET station, National Observatory of Athens

Piezometric station - Πιεζομετρικός σταθμηγράφος