Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA - Battery voltage [Τάση μπαταρίας]

ID
Related Station Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA
Name Battery voltage [Τάση μπαταρίας]
Variable Battery voltage
Unit Of Measurement V
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date
End Date