Νέδοντας Καλαμάτα (γέφυρα μεγάρου χορού)

[conventional]

Start of operation: 07/05/2018
Last update: 09/07/2020 9 a.m.
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 

Γέφυρα Νέδοντα (Αρτέμιδος και Κεφαλά-Μέγαρο Χορού)