Γύρα Στεφάνης - Σαρανταπόταμος - SARANTAPOTAMOS

[conventional]

Start of operation: 07/05/2018
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

HYDRO-NET station, National Observatory of Athens

It is the station 1344 moved downstream a few meters