Ρέντης

[automatic]

Start of operation: 06/08/2018
Last update: 03/28/2020 3 p.m.
Owner: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

Station (Gentity) Files

ID Date Content Description Remarks Download
57 gentityfile/Red_Cross.jpg Διατομή (Cross-section)
56 gentityfile/Rentis.jpg Φωτογραφία οργάνου

Station (Gentity) Events

No data available