Αντλιοστάσιο Ν. Σαμψούντας (ΤΟΕΒ Λάμαρης) - Wind speed, adjusted to 2m height

ID
Related Station Αντλιοστάσιο Ν. Σαμψούντας (ΤΟΕΒ Λάμαρης)
Name Wind speed, adjusted to 2m height
Variable Wind speed
Unit Of Measurement m/s
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2017/05/22 11:00
End Date 2020/11/26 20:00