Αντλιοστάσιο Ν. Σαμψούντας (ΤΟΕΒ Λάμαρης) - Solar radiation

ID
Related Station Αντλιοστάσιο Ν. Σαμψούντας (ΤΟΕΒ Λάμαρης)
Name Solar radiation
Variable Solar radiation
Unit Of Measurement W/m²
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2017/05/22 11:00
End Date 2020/11/26 19:40