ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

[automatic]

Start of operation: 04/04/2011
Last update: 05/15/2013 midnight
Owner: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ