Αρφαρά

Start of operation: 10/25/2012
Last update: 05/03/2014 2:30 a.m.
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δευκαλίων.

Θέση: Οικία Κ. Πράσινου