Νέα Πεντέλη

[automatic]

Start of operation: 12/11/2011
Last update: 05/09/2014 8:45 a.m.
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δευκαλίων.


Station (Gentity) Files

Station (Gentity) Events

ID Date Type User Report
588 2012/07/01 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] deucalion

Power supply problem on 2012-07-01 06:00. Fixed on 2012-07-08 12:30. ---ALT--- Ο σταθμός παρουσίασε πρόβλημα τροφοδοσίας στις 1/7/2012 06:00. Αποκαταστάθηκε στις 8/7/2012 12:30. Στο ενδιάμεσο είχαμε απώλεια δεδομένων. Σπύρος Λυκούδης.