Καλαμάτα - Λατομείο Μπάκα

Start of operation: 12/17/2011
Last update: 05/03/2014 4 a.m.
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δευκαλίων.

Αναβαθμός κοντά στο Λατομείο Μπάκα, στα όρια της πόλης της Καλαμάτας


Station (Gentity) Files

Station (Gentity) Events

ID Date Type User Report
590 2013/03/05 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] deucalion

The rainfall sensor didn't work from 2012-12-18 00:00 to 2013-03-05 09:00 EET.

587 2012/03/14 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] deucalion

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σταθμό (αλλαγή θέσης) και τροποποιήσεις στον προγραμματισμό γύρω στις 17:30. Στις 17:50 άλλαξε το ύψος του αισθητήρα από την κοίτη (νέο ύψος 1.588m, παλιό 1.595) καθώς και η θέση μέτρησης ώστε να μην μετράμε  κυματισμούς που δημιουργεί η βάση του αισθητηρα. Σπύρος Λυκούδης