Οινόη - Air temperature

ID
Related Station Οινόη
Name Air temperature
Variable Air temperature
Unit Of Measurement °C
Precision 1
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος δίπλα από το σταθμήμετρο εντός του οχετού με απλοποιημένη ασπίδα ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί οτι μετρά αντιπροσωπευτική θερμοκρασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Σκοπός της μέτρησης είναι η διόρθωση της μετρούμενης στάθμης.
Start Date 2011/12/09 19:00
End Date 2014/05/16 12:45