Οινόη - Raw distance

ID
Related Station Οινόη
Name Raw distance
Variable Raw distance
Unit Of Measurement m
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Raw distance from sensor to water surface. ---ALT--- Πρωτογενής μέτρηση απόστασης αισθητήρα από την επιφάνεια.
Start Date 2011/12/09 19:00
End Date 2014/05/16 18:30